top of page
Search
  • Writer's pictureBekir S. Gür

Ziya Selçuk, "Eğitime Bakış 2018" programına katıldı (CNNTürk)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programında yaptığı konuşmada, veriye dayalı eleştirel rapor yayınlamanın son derece kıymetli olduğunu, genelgeçer ifadeler içermeyen, bilimsel neticeler sağlayan bu tür raporların sayısının artmasını istediklerini söyledi.


Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da kamuoyunun, eğitimcilerin, akademisyenlerin ve karar alıcıların dikkatini çekmek, yeni tartışmalara zemin oluşturmak ve Türkiye'yi geliştirmek için gayret gösterdiklerini belirtti.


Programda, akademisyen Bekir Gür de "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu"nun sunumunu yaptı.


Raporun tam metnine ulaşmak için:

Gür, B. S., Çelik, Z., Bozgeyikli, H. & Yurdakul, S. (2018). Eğitime bakış 2018: İzleme ve değerlendirme raporu. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.


Haber için bk.:

CNNTürk web sayfası.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page