• Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • Bekir S. Gür

Türkiye Eğitim Sisteminin İdeolojisi ve 4+4+4

Updated: Mar 18, 2020

Türkiye’de toplumsal taleplere daha fazla duyarlı bir eğiitm sistemine ihtiyaç var.

Türkiye’de özel okulların bir “özelliği” yok, alternatif bir eğitim sunmuyorlar:Mart 2012, TV24.

#TV24 #444 #MEB #eğitimreformları #TV