• Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • Bekir S. Gür

Türkiye’de Doktora Mezunu Sayısını Artırma İhtiyacı (5 Mayıs 2014, Isparta)

Gür, B.S. (2014, Mayıs). Türkiye’de doktora mezunu sayısını artırma ihtiyacı. VI. Fen Bilimleri Enstitüleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumunda sunulan bildiri, Isparta.

#bilimpolitikaları #yükseköğretimpolitikaları #yükseköğretimreformu

Recent Posts

See All