top of page
Search
  • Writer's pictureBekir S. Gür

Statükocu Sivillerin 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemine Tepkisi

TÜSİAD’ın 4+4+4’e yönelik eleştirileri, statükoculuğu temsil ediyor:Mart 2012, TV24.

#444 #eğitimreformları #MEB #TÜSİAD

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page