• Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • Bekir S. Gür

Statükocu Sivillerin 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemine Tepkisi

Updated: Mar 18, 2020

TÜSİAD’ın 4+4+4’e yönelik eleştirileri, statükoculuğu temsil ediyor:Mart 2012, TV24.

#444 #eğitimreformları #MEB #TÜSİAD