top of page
Search
  • Writer's pictureBekir S. Gür

“PISA 2015 sonuçları üzerinden eğitim sistemimiz” (KON TV, 22 Aralık 2016)


* PISA 2015, Türkiye eğitim sistemi hakkında ne tür sonuçlar sunmaktadır?

* PISA 2015 ve TIMSS 2015 birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye eğitim sistemi hakkında nasıl bir değerlendirme yapabiliriz?


#PISA #Ortaöğretim #OECD #TIMSS #OrtaöğretimeGeçiş #TEOG #TemelEğitim #KONTV #TV

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page