• Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • Bekir S. Gür

“PISA 2015 sonuçları üzerinden eğitim sistemimiz” (KON TV, 22 Aralık 2016)

Updated: Mar 1, 2020


* PISA 2015, Türkiye eğitim sistemi hakkında ne tür sonuçlar sunmaktadır?

* PISA 2015 ve TIMSS 2015 birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye eğitim sistemi hakkında nasıl bir değerlendirme yapabiliriz?


#PISA #Ortaöğretim #OECD #TIMSS #OrtaöğretimeGeçiş #TEOG #TemelEğitim #KONTV #TV