top of page
Search
  • Writer's pictureBekir S. Gür

“Kaliteli eğitimi yaygınlaştıramıyoruz” (TGRT Haber, 6 Ekim 2016)  1. Hükümetin programında yer alan ikili eğitimin sonlandırılması ve tam gün eğitime geçilebilmesi için ne tür zorluklar söz konusu?

  2. Müfredatlarda değişiklik söz konusu mu? Ders saatlerinin azaltılması gerekli mi?

  3. 5. sınıfın yabancı dil dersi ağırlıklı hale getirilmesinin ne tür fırsatları ve zorlukları olabilir?


#tamgüneğitim #MEB #TGRTHaber #yabancıdilağırlıklıeğitim #ikilieğitim #eğitimreformları #TV

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page