top of page
Search
  • Writer's pictureBekir S. Gür

Eğitim Sisteminde Yapılacak Değişiklikler* 4+4+4 sonrası eğitim sisteminde yapılacak değişiklikler neler?

* Ortaöğretime geçiş sistemi nasıl olacak?

10 Temmuz 2013, HaberTürk.

#444 #eğitimreformları #HaberTürk #TV

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page