top of page
Search
  • Writer's pictureBekir S. Gür

Üniversitelerin Ortaya Çıkması ve Gelişimi (TRT – 12 Haziran 2016)


Erhan Erken'in TRT Okul'da sunduğu "Elif'ten Z'ye" programında Batıda yükseköğretimin tarihi ve yapısı konuşuldu.


Başlangıçta dinî otoritelere bağlı olarak kurulan, ilahiyat, hukuk ve tıp eğitimi veren üniversiteler zamanla fen bilimlerini de kapsayarak genişledi.


Günümüzdeyse üniversiteler adeta bilgi endüstri merkezlerine dönüştü.


Yönetimde esneklik ve özerklik, piyasa-üniversite ilişkisi gibi birçok konudaysa yeni yaklaşımlar tartışılıyor.TRT'de Erhan Erken'in sunduğu "Elif'ten Z'ye" programına konut olan Dr. Bekir S. Gür'ün konuşmasından satır başları:


Yaygın bilinenenin aksine, "Üniversite" kelimesi "Evrensel" kelimesinden türememiştir.


Yükseköğretim yeni bir olgu değil: Akademi, Katedral, Medrese, Studium Generale, Universitas...


Şehirleşme, kültürel çeşitlilik ve üniversitenin doğuşu nasıl ilişkilidir?


Paris, Sicilya, Salerno, Bologna, Oxford, vs. kentlerde gelişen yükseköğretim kurumları arasında nasıl bir ilişki vardır?


Öğrenci merkezli Bologna ile hoca merkezli Paris modelleri arasında ne tür ilişkiler vardır? Lonca tipi örgütlenme ne demektir?


Aristo, İbn Sina, İbn Rüşd eserlerinin çevrilmesi ile üniversitenin doğuşu nasıl ilişkilidir?


İcazet ile felsefe doktoru (PhD) arasında nasıl bir ilişki var?


İlk modern üniversite sayılan Berlin Üniversitesi nasıl bir model üzerine kurulmuştur?


Humboldt modeli ne demektir?


II. Dünya Savaşı sonrası yükseköğretime artan talep yükseköğretimi nasıl değiştirdi?

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page